نمونه تدریس اساتید دپارتمان سری مکانیک

نمونه تدریس مکانیک سیالات (مدرس : استاد صفری فرد)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس ترمودینامیک (مدرس : استاد صفری فرد)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس انتقال حرارت (مدرس : استاد صفری فرد)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

 

نمونه تدریس طراحی اجزا (مدرس : استاد میرزامحمدی)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس مقاومت مصالح (مدرس : استاد میرزامحمدی)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس استاتیک (مدرس : استاد میرزامحمدی)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

 

نمونه تدریس ریاضی عمومی 1 (مدرس : استاد انصاری)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس ریاضی عمومی 2 (مدرس : استاد انصاری)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس معادلات دیفرانسیل (مدرس : استاد انصاری)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس ریاضی مهندسی (مدرس : استاد انصاری)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

 

 

نمونه تدریس ارتعاشات (مدرس : استاد جباری)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس دینامیک (مدرس : استاد جباری)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

 

نمونه تدریس کنترل (مدرس : استاد پوررضا)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

نمونه تدریس دینامیک ماشین (مدرس : استاد پوررضا)

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید