منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

 

 

توضیحات تکمیلی:

رياضيات 1و2:

کتاب های مطرح : ریاضی 1 و2 انتشارات سری عمومی/ انتشارات نگاه دانش (مسعود آقاسی) / انتشارات پوران پژوهش/ انتشارات گاج/ انتشارات پارسه

پیشنهاد: بهترین کتاب برای تمامی داوطلبان کتاب انتشارات سری عمومی می باشد، این کتاب از لحاظ آموزشی بسیار غنی بوده و برای فراگیری دروس ریاضیات عمومی دانشجو را از لحاظ منبع درسی بی نیاز می کند. می توان برای تست بیشتر به کتاب های جلد دوم انتشارات نگاه دانش (مسعود آقاسی) و یا کتاب مدرسان مراجعه نمود.

معادلات ديفرانسيل:

کتاب های مطرح: انتشارات سری عمومی دکتر مهدیان و فرقانی، کتاب محمود کریمی انتشارات نصیر، کتاب دکتر معتقدی انتشارات پارسه، و کتاب گاج

 پیشنهاد: پیشنهاد ما کتاب سری عمومی برای تمامی افراد است. کتاب نصیر مهندس کریمی مفصل تر می باشد و جلد دوم آن برای تست بیشتر می تواند مکمل منبع اصلی باشد.

رياضيات مهندسي:

کتاب های مطرح: دکتر معتقدی (پارسه) ، مهندس کریمی (نصیر)، دکتر حاجی جمشیدی (پوران)، حسین نامی (مدرسان شریف)

پیشنهاد: کتاب کریمی کتاب بسیار خوب و کاملی است اگر وقت دارید همین کتاب پیشنهاد می شود. برای افرادی که وقت کمتری دارند کتاب انتشارات پارسه یا مدرسان شریف مناسب است.

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی:

استاتيك:

کتاب های مطرح: راهیان ارشد، پوران پژوهش و مدرسان شریف

پیشنهاد : کتاب پوران پژوهش نوشته دکتر نائی

مقاومت مصالح:

کتاب پوران پژوهش نوشته دکتر نائي بهترین کتاب این درس است که نیاز شما را به طور کامل مرتفع می سازد.

طراحي اجزا:

کتاب های مطرح: راهیان ارشد و مدرسان شریف.

پیشنهاد: در این درس کتاب بی نقصی وجود ندارد و کتب موجود غلط های زیادی هم دارند. پیشنهاد برای آن دسته از افرادی که میخواهند همه ی تست های این درس را بزنند ثبت نام در کلاس های اموزشی است. در غیر این صورت کتاب راهیان ارشد و مدرسان (بخصوص مطالعه فصول تست خیز آن که توسط مشاوران توصیه می شود) مناسب هستند.

توضیح تکمیلی: کتاب طراحی اجزای دکتر شریعت پناهی که به تازگی از انتشارات نصیر به چاپ رسیده است بهترین کتاب برای طراحی اجزا می باشد که اگر اشکالات چاپی در نخستین جاپ آن وجود نداشته باشد شما را از هر کتاب دیگری بی نیاز می سازد.

 

 

توضیحات تکمیلی:

ديناميك:

کتاب های مطرح: کتاب  دکتر جباری انتشارات پوران پژوهش، کتاب مجتی کبیریان انتشارات مدرسان شریف و کتاب دکتر حسینی انتشارات راهیان ارشد.

پیشنهاد: هرسه کتاب کتاب های نسبتا مناسبی می باشند. در این درس حل سوال مهمترین نکته است بنابراین حل سوالات کتاب های مرجع هم میتواند مفید باشد. پیشنهاد ما استفاده از این کتب به ترتیب اولویت ذکر شد در قسمت فوق می باشد.

ارتعاشات:

کتاب های مطرح: دکتر جباری پوران پژوهش، کتاب دکتر حسینی انتشارات راهیان ارشد، دکتر نیکخواه بهرامی انتشارات نصیر .

پیشنهاد: پیشنهاد ما مطالعه کتاب پوران پژوهش است. این کتاب هرچند در بعضی قسمت ها کمبود هایی دارد (که توسط تیم نگاره در زمان آزمون متناسب با آن مباحث اعلام و جزوه تکمیلی برای آن قسمت ارائه می شود) اما مفاهیم را بسیار خوب توضیح داده است. کتاب دکتر نیکخواه بهرامی انتشارات نصیر هم کتاب مناسبی است.

ديناميك ماشين:

کتاب های مطرح: كتاب راهيان ارشد  نوشته دکتر حسینی، کتاب دکتر حامدی انتشارات نصیر ، کتاب دکتر راستگو انتشارات پوران پژوهش، کتاب مجبتی کبیریان انتشارات مدرسان شریف.

پیشنهاد: پیشنهاد ما استفاده از کتاب مدرسان شریف است. کتاب دکتر حامدی از نظر اموزش کتاب بسیار مناسبی است اما در تست های آخر فصل آن غلط زیاد به چشم میخورد. استفاده از هردو کتاب مدرسان و نصیر با توجه به وقت کمی که برای مطالعه نیاز دارند بهترین پیشنهاد است.

كنترل اتوماتيك:

کتاب های مطرح: کتاب آریاز برادرانی انتشارات راهیان ارشد، کتاب مدرسان شریف، کتاب محمدرضا متدین انتشارات جهش، کتاب حامدی انتشارات نصیر.

پیشنهاد: هردو کتاب آریاز و کتاب انتشارات جهش خوب هستند. با توجه به جدیدتر بودن و بروزتر بودن کتاب جهش پیشنهاد ما این کتاب است. جزواتی مانند جزوه پارسه هم در این درس مفید است.