كليد اوليه سال 1394
كليد اوليه سال 1394
كليد اوليه سال 1394

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکترا سال 1394 می رساند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانيد حداکثر تا تاریخ 94/01/05 با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org از طریق  سیستم ارسال و درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات آماده گردیده است اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

گروه امتحانی شماره پاسخنامه نوع دفترچه نام رشته امتحانی کد رشته امتحانی
فنی و مهندسی 1 F مهندسي مكانيك -تبديل انرژي 2324

شماره سوال گزینه صحیح
1 2
2 3
3 1
4 3
5 4
6 2
7 4
8 1
9 1
10 2
11 4
12 1
13 4
14 2
15 3
16 1
17 2
18 1
19 3
20 3
21 4
22 3
23 1
24 2
25 2
26 4
27 2
28 3
29 1
30 3
شماره سوال گزینه صحیح
31 2
32 4
33 4
34 3
35 2
36 3
37 2
38 1
39 2
40 1
41 2
42 4
43 1
44 4
45 3