منوی دسته بندی

سبد خرید شما خالی است.

مشاوره آزمون 25% دوم آزمون آزمایشی مکانیک بینش

برنامه ریزی برای سه هفته باقی مانده تا آزمون آز مایش دوم موسسه بینش (۲۵%)

هر هفته رو میتونیم به ۵روز برای درس خوندن و تست زدن برای تسط اولیه و دو روز برای دوره و تست‌های تکمیلی تقسیم کنیم.(۵روز میتونه شنبه تا چهارشنبه باشه و پنجشنبه و جمعه برای دوره) به سلیقه خودتون حتی میتونید ۱+۶ هم تعریف کنید.همچنین میتوانید بودجه بندی آزمون را از اینجا بررسی کنید:

  • به دلیل کمتر بودن حجم بعضی دورس ، در هفته‌های اول و دوم به اتمام رسیده‌اند و در هفته سوم تعریف نشده اند
  • درنتیجه اگر کسی زودتر دروس رو به اتمام رساند، در هفته سوم وقت بیشری برای دوره خواهد داشت

هفته اول

ریاضی عمومی :  دنباله ها، حد دنباله ها، سري، همگرايي سري ها 

معادلات دیفرانسیل : معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و مراتب بالاتر همگن از نوع ضرايب ثابت، از نوع كوشي اويلر

ریاضی مهندسی : انواع نقاط تكين، نواحي همگرايي سري هاي مختلط

ترمودینامیک : قانون دوم ترموديناميك :  تعريف موتور حرارتي، تعريف پمپ حرارتي و يخچال، تعريف راندمان و ضريب عملكرد، بيان كلوين- پلانك در مورد موتورهاي حرارتي، بيان كلازيوس در مورد پمپهاي حرارتي و يخچال، تعريف فرآيندهاي برگشت پذير و برگشت ناپذير، قضاياي كارنو، سيكل كارنو 

مکانیک سیالات : معادله اولر و معادله برنولي : معادله اولر و كاربردهاي آن، حركت صلب گونه سيال (حركت خطي و حركت دوراني)

انتقال حرارت : انتقال حرارت هدايتي دوبعدي در شرايط پايا: روش تحليلي، روش ترسيمي، ضريب شكل هدايتي، روش عددي 

 

استاتیک : سازه ها (خرپا، قاب، تير) 

مقاومت مصالح : خمش (تنش ناشي از خمش خالص، تغيير شكل ناشي از خمش خالص، خمش در حالت عمومي، مقاومت به خمش، خمش مركب، خمش مقاطع چند جنسي، خمش در شرايط پلاستيك) 

 

طراحی اجزا : پيچ ها ،پرچ ها و ساير اتصال هاي غير دائم (پيچ هاي اتصال تحت باز محوري و برشي، پيج هاي انتقال قدرت) 

دینامیک : سينتيك ذرات

ارتعاشات : ارتعاشات اجباري سيستم هاي يك درجه آزادي

دینامیک ماشین : سرعت شناسي مكانيزم ها، شتاب شناسي مكانيزم ها

کنترل : فضاي حالت

ساخت و تولید : ماشين ابزار (انيورسال و توانايي ماشينكاري) : سوراخكاري و صفحه تراشي – مكانيك تراش – عمر ابزار، حرارت و سيالات برش  ، قالب پرس : برشكاري 

 

مبانی بیو مکانیک : بيومكانيك اندام فوقاني

هفته دوم

ریاضی عمومی : انتگرال يگانه: تغيير متغيرها، توابع مثلثاتي (محاسبه انتگرال)، انتگرال جزء به جزء، توابع گاما و بتا 

معادلات دیفرانسیل : معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و مراتب بالاتر غير همگن و بحث جواب خصوصي، روش ضرايب نامعين، روش اپراتورهاي معكوس

ریاضی مهندسی : بسط هاي تيلور و لوران، روش هاي محاسبه مانده

ترمودینامیک : قانون دوم ترموديناميك از ديدگاه آنتروپي: نامساوي كلازيوس، تعريف آنتروپي، قانون دوم ترموديناميك براي فرآيندهاي برگشت پذير در سيستم هاي بسته، نمودار دما بر حسب آنتروپي، قانون دوم ترموديناميك براي فرآيندهاي برگشت ناپذير در سيستم هاي بسته، تعريف فرآيند آيزنتروپيك

مکانیک سیالات : معادله برنولي و كاربردهاي آن ، فرم انتگرالي معادلات بقا: معادله پيوستگي و كاربردهاي آن

انتقال حرارت : انتقال حرارت هدايتي در شرايط ناپايا: عدد بدون بعد بايو، روش ظرفيت گرمايي فشرده، عدد بدون بعد فوريه، نمودارهاي هايسلر، جسم نيمه بينهايت، انتقال حرارت هدايتي ناپايا در سيستمهاي چندبعدي، روشهاي عددي در حل مسايل انتقال حرارت ناپايا 

استاتیک : سازه ها (خرپا، قاب، تير) 

مقاومت مصالح : خمش (تنش ناشي از خمش خالص، تغيير شكل ناشي از خمش خالص، خمش در حالت عمومي، مقاومت به خمش، خمش مركب، خمش مقاطع چند جنسي، خمش در شرايط پلاستيك) 

طراحی اجزا : پيچ ها ،پرچ ها و ساير اتصال هاي غير دائم (پيچ هاي اتصال تحت باز محوري و برشي، پيج هاي انتقال قدرت) 

دینامیک :  قانون دوم نيوتن، كار و انرژي

ارتعاشات : نيروي وارد بر فنداسيون، ارتعاشات با دامنه متغير نيروي تحريك، نابالانسي

دینامیک ماشین : سرعت شناسي مكانيزم ها، شتاب شناسي مكانيزم ها

کنترل : بدست آوردن فضاي حالت از تابع تبديل و بالعكس

ساخت و تولید : علم مواد و عمليات حرارتي : خواص مكانيكي مواد ساختار سيستمهاي چند فازي نمودارهاي فازي 

 

مبانی بیو مکانیک : بيومكانيك اندام فوقاني، بيومكانيك اندام تحتاني 

هفته سوم

ریاضی عمومی : كاربرد انتگرال: طول قوس  منحنيهاي دكارتي و قطبي، حجم منحني هاي دكارتي و قطبي، سطح حاصل از دوران منحنيها، حجم حاصل از دوران  منحنيها 

معادلات دیفرانسیل : روش لاگرانژ، حل دستگاه معادلات با روش اپراتوري، بحث هاي خاص (روش كاهش مرتبه، يافتن پايه جواب دوم از روي پايه جواب اول، مسائل مقدار ويژه، صدق كردن تفاضل دو جواب معادله غيرهمگن در معادله همگن متناظر) 

ریاضی مهندسی : انتگرال مختلط (محاسبه مستقيم ،محاسبه با روش مانده ها)، محاسبه انتگرال هاي حقيقي با روش مانده ها 

ترمودینامیک : روابط  T-ds ، محاسبه تغيير آنتروپي گاز ايده آل، محاسبه تغيير آنتروپي مواد تراكم ناپذير، محاسبه تغيير آنتروپي منابع حرارتي و محيط و جرمهاي بزرگ، اصل افزايش آنتروپي براي سيستم هاي بسته، قانون دوم ترموديناميك براي سيستم هاي باز، راندمان آيزنتروپيك توربين و كمپرسور و … ، محاسبه كار توربين و پمپ و … در حالت برگشت پذير، اصل افزايش آنتروپي براي سيستم هاي باز 

مکانیک سیالات : معادله اندازه حركت خطي و كاربردهاي آن (محاسبه نيروي ناشي از برخورد جت به اجسام و …، معادله اندازه حركت زاويه اي (مسائل مربوط به آب پاش و …) 

انتقال حرارت : انتقال حرارت جابجايي اجباري (تا ابتداي جريان داخلي): لايه مرزي سرعت و لايه مرزي حرارت، ضريب انتقال حرارت جابجايي موضعي و متوسط، معادله انرژي در لايه مرزي، عدد بدون بعد پرانتل، اكرت، پكله، ناسلت و … ، بي بعد سازي معادلات لايه مرزي، حل معادلات لايه مرزي براي جريان آرام و درهم، تشابه رينولدز، تشابه كلبورن، جريان از روي استوانه و كره، جريان عمود بر روي مجموعه لوله ها 

استاتیک : سازه ها (خرپا، قاب، تير) 

مقاومت مصالح : برش مستقيم ( برش مستقيم در مقاطع جدار ضخيم، برش مستقيم در مقاطع جدار نازك، مركز برشي) 

طراحی اجزا :  فنرها (فنر ميله پيچشي، فنر مارپيچ كششي و فشاري، فنر مارپيچ پيچشي، فنر بشقابي) 

دینامیک : ضربه و ممنتوم خطي و زاويه اي ،برخورد مستقيم و مايل، سيستم ذرات 

ارتعاشات : ارتعاشات با تحريك جابجايي، ارتعاشات گذرا (پاسخ به شكل كلي نيروي تحريك) 

دینامیک ماشین : سرعت شناسي مكانيزم ها، شتاب شناسي مكانيزم ها، مكانيزم هاي معادل 

کنترل : پايداري، معيار پايداري راث-هرويتس 

ساخت و تولید : توليد مخصوص : ماشينكاري الكتروشيميايي ECMماشينكاري التراسونيك USM  ، هيدروليك و نيوماتيك : پمپها 

مبانی بیو مکانیک : بيومكانيك اندام تحتاني 

modir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *