زمان بندی آزمون های آزمایشی باقی مانده کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400

🎯 آزمون های “دپارتمان تخصصی سری مکانیک” با هدف بالاترین میزان تطبیق با روند کنکور در 8 مرحله برنامه ریزی شده است.

⭕️ آزمون های دپارتمان تخصصی سری مکانیک مفتخر است که به واسطه رضایتمندی مستمر داوطلبان در سال اخیر به بالاترین جامعه آماری آزمون های آزمایشی دست یابد. بی شک تحقق این هدف با ارائه برنامه ای مدون، سوالاتی استاندارد و منطبق با کنکور، توجه به روند و رویکرد کنکور سال های اخیر، همکاری با قویترین طراحان سوال کشور، چندین مرحله استاندارد سازی کنکور و در یک کلام شبیه سازی کامل منطق کنکور میسر گردیده است.

✅ به لطف حضور برترین اساتید و مشاورین برتر و با تجربه، روند بودجه بندی و برنامه ریزی آزمون ها بگونه ای انجام شده است که بیشترین حجم مطالب در طول دوران یادگیری تا کنکور در ذهن داوطلب ماندگاری و اوج بلوغ مطالعاتی داوطبین به آزمون کنکور منتهی شود، لذا بودجه بندی آزمون های دپارتمان تخصصی مکانیک را می توان برنامه ای مناسب برای روند مطالعاتی در نظر گرفت.

✅ طراحی سوال های آزمون توسط قویترین اساتید حوزه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک به صورت تخصصی انجام می شود و طی چند مرحله ویرایش و استانداردسازی می گردد.

✅ غالب کنکور سال های اخیر بگونه ای بوده که در هر دوره یک الی دو درس بصورت غافلگیرانه فراتر از میزان دشواری مورد انتظار داوطلبان بوده است، بنا به این روند تلاش دپارتمان سری مکانیک در طراحی آزمون ها بگونه ایست که در هر آزمون چنین رویکردی مد نظر خواهد بود و تمامی حالات ممکن در 8 مرحله آزمون آزمایشی برای داوطلب شبیه سازی گردد.

✅ همچنین منابع طراحی سوالات کنکور بصورت کامل منطبق بر منابع کنکور خواهد بود و هدف شبیه سازی کامل کنکور می باشد.

✅ همچنین با هدف ارائه بالاترین بازدهی برای دانشجویان پاسخ تشریحی منحصربفردی برای هر آزمون ارائه می گردد.

⚡️ و در آخر می توان ادعا کرد هر آنچه که داوطلبین برای آمادگی و تعیین بهترین استراتژی برای جلسه کنکور نیاز دارند در آزمون های “دپارتمان سری مکانیک ” تجربه خواهند کرد.